Toiminta-ajatukseni on tarjota asiakkaille niin hyviä käännös-, kielen editointi- ja tulkkauspalveluja kuin rahalla saa. Olen auktorisoitu kääntäjä eli minulla on Suomen oikeusministeriön valtuutus laatia ja vahvistaa virallisia käännöksiä suomesta englantiin ja englannista suomeen. Olen vannonut tuomioistuimen edessä valan, joka velvoittaa minut pitämään salassa kaiken, mitä saan tietooni toimiessani kääntäjänä tai tulkkina.

Virallinen käännös

Virallista käännöstä ei nykysäännösten mukaan enää tehdä alkuperäisestä asiakirjasta vaan kopiosta, joka liitetään käännökseen. Auktorisoitu kääntäjä vahvistaa leimallaan ja allekirjoituksellaan, että käännös on sisällöltään yhtäpitävä siihen liitetyn kopion kanssa.

Viralliset käännökset toimitan postitse paperikopiona, koska vain vahvistetut paperikopiot ovat virallisia. Voin kyllä lähettää tilapäiskäyttöön sähköpostitse virallisesta käännöksestä pdf-kopion, jossa on leima ja allekirjoitus. Vaikka se ei sinänsä ole virallinen, sen avulla voi nopeuttaa asioita silloin kun asioidaan netitse. Muut käännökset toimitan joko paperikopioina tai sähköisesti (pdf- tai Word-tiedostoina), miten vain sovitaan. Laskun laitan sopimuksen mukaan e-laskuna, postitse paperikopiona tai sähköpostitse pdf-tiedostona. Maksuaika on 14 vrk ellei toisin sovita.